مدیریت سبد

اولین اصل مدیریت سبد است .

هیچ سهمی را بیش از یک چهارم سرمایه تان نخرید.

و اصل مهم تر این است که همیشه نقدینگی داشته باشید.

زیرا گاهی مجبور به میانگین کم کردن می شوید و گاهی سیگنالی تاپ 

برای خرید به دست می اورید.

پر سود باشید.

/ 0 نظر / 4 بازدید