ختراک

عرض ادب و احترام

عزیزان دل عذر خواهیم از اینکه خیلی مطلب در این وبلاگ نگذاردیم.....

امیدواریم دغدغه هایمان را درک کنید......

اما در این چند روز گذشته به کل از حپترو و خکمک خارج شدیم و سهمی عالی را برای گینی شارپ در نظر گرفتیم و ان ختراک است . . . بسته به وضعیت بازار ببینیم تا کجا همراهش خواهیم بود .. .  به هنگام خروج به دوستان اطلاع رسانی خواهیم کرد....

/ 2 نظر / 12 بازدید
مرتضی

درسته سهم خوبیه و هدف خوبی هم براش در نظر گرفته شده من هم احتمالا چندهزارتایی بخرم